BV-HST-004

  • BV-HST-004

Giá tiền: Liên hệ

BV-HST-004

Chi tiết sản phẩm

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ HỒ SƠN TƯ
Địa chỉ: Đường 1 - Ấp 2 - Xuân Hòa - Xuân Lộc - Đồng Nai
ĐT - Fax: (061) 3750700 - Xưởng chế biến: (061) 3750900
DĐ: 0913 992209 - 0909 992209 - 0982 992209 - 0937 992209 - 0903 992209 - 0918 992209
Email: hosontu@yahoo.com.vn - Website: www.hosontu.com

Sản phẩm khác